התוכניות שלנו

תוכניות היסוד

אבא חטוב

אבא חטובגברים

תכנית היסוד להורדה במשקל לגברים

השיטה הלפטינית שגרמה לאלפי גברים לרדת במשקל

השיטה הלפטינית שגרמה לאלפי גברים לרדת במשקל

אבא חטוב

אמא חטובהנשים

תכנית היסוד להורדה במשקל לנשים

השיטה הלפטינית שגרמה לאלפי נשים לרדת במשקל

השיטה הלפטינית שגרמה לאלפי נשים לרדת במשקל

תוכניות המשך

לפני שנמשיך לתוכניות ההמשך

תוכניות ההמשך מיועדות לבוגרי "אבא חטוב" ו "אמא חטובה"
התכנים בתוכניות אלה מבוססים על הכרת תוכנית היסוד.

גברים

950

השדרוג הלפטיניגברים

בוגרי תכנית הבסיס שרוצים ללמוד איך להטמיע אורח חיים לפטיני ולהפוך "ללפטיני פורלייף"

כלים מתקדמים להמשך ירידה במשקל ושמירת המוטיבציה האישית שלך לשינוי!

כלים מתקדמים להמשך ירידה במשקל ושמירת המוטיבציה האישית שלך לשינוי!

950

השחרור הלפטיניגברים

תכנית ממוקדת של 12 שבועות לשחרור החשש מעליה חוזרת במשקל

כלים מתקדמים ושיטות שיעזרו לך לשלב ולהחזיר מאכלים שאתה אוהב על בסיס יומיומי מבלי לצאת מאיזון או עליה מחודשת במשקל!

כלים מתקדמים ושיטות שיעזרו לך לשלב ולהחזיר מאכלים שאתה אוהב על בסיס יומיומי מבלי לצאת מאיזון או עליה מחודשת במשקל!

2,360

באנדל שנתיגברים

תכנית שנתית מקיפה

כל הכלים, התוכן, ליווי והקהילה זמינים עבורך

כל הכלים, התוכן, ליווי והקהילה זמינים עבורך

1,740

באנדל חצי שנתיגברים

תכנית חצי שנתית מקיפה

כל הכלים והתוכן של תכניות ההמשך זמינים עבורך

כל הכלים והתוכן של תכניות ההמשך זמינים עבורך

450

ליווי וקהילה 3 חודשיםגברים

תהליך ליווי מתמשך בעלות מופחתת לבוגרי תכנית "אבא חטוב"

מיועד למי שסיים אחת או כמה מתכניות אבא חטוב, ומרגיש שיכול להמשיך לבד אך עדיין זקוק לקצת מוטיבציה מהצד

מיועד למי שסיים אחת או כמה מתכניות אבא חטוב, ומרגיש שיכול להמשיך לבד אך עדיין זקוק לקצת מוטיבציה מהצד

900

ליווי וקהילה 6 חודשיםגברים

תהליך ליווי מתמשך בעלות מופחתת, לבוגרי תכנית "אבא חטוב"

מיועד למי שסיים אחת או כמה מתכניות אבא חטוב, ומרגיש שיכול להמשיך לבד אך עדיין זקוק לקצת מוטיבציה מהצד

מיועד למי שסיים אחת או כמה מתכניות אבא חטוב, ומרגיש שיכול להמשיך לבד אך עדיין זקוק לקצת מוטיבציה מהצד

נשים

950

השדרוג הלפטינינשים

בוגרות תכנית הבסיס שרוצות ללמוד איך להטמיע אורח חיים לפטיני ולהפוך "ללפטינית פורלייף"

כלים מתקדמים להמשך ירידה במשקל ושמירת המוטיבציה האישית שלך לשינוי!

כלים מתקדמים להמשך ירידה במשקל ושמירת המוטיבציה האישית שלך לשינוי!

950

השחרור הלפטינינשים

תכנית ממוקדת של 12 שבועות לשחרור החשש מעליה חוזרת במשקל

כלים מתקדמים ושיטות שיעזרו לך לשלב ולהחזיר מאכלים שאת אוהבת על בסיס יומיומי מבלי לצאת מאיזון או להעלות בחזרה!

כלים מתקדמים ושיטות שיעזרו לך לשלב ולהחזיר מאכלים שאת אוהבת על בסיס יומיומי מבלי לצאת מאיזון או להעלות בחזרה!

2,360

באנדל שנתינשים

תכנית שנתית מקיפה

כל הכלים, התוכן, ליווי והקהילה זמינים עבורך

כל הכלים, התוכן, ליווי והקהילה זמינים עבורך

1,740

באנדל חצי שנתינשים

תכנית חצי שנתית מקיפה

כל הכלים והתוכן של תכניות ההמשך זמינים עבורך

כל הכלים והתוכן של תכניות ההמשך זמינים עבורך

450

ליווי וקהילה 3 חודשיםנשים

תהליך ליווי מתמשך בעלות מופחתת לבוגרות תכנית הבסיס "אמא חטובה"

מיועד למי שסיימה אחת או כמה מתכניות אמא חטובה, ומרגישה שיכולה להמשיך עצמאית, אך עדיין זקוקה לקצת מוטיבציה מהצד

מיועד למי שסיימה אחת או כמה מתכניות אמא חטובה, ומרגישה שיכולה להמשיך עצמאית, אך עדיין זקוקה לקצת מוטיבציה מהצד

900

ליווי וקהילה 6 חודשיםנשים

תהליך ליווי מתמשך בעלות מופחתת, לבוגרות תכנית "אמא חטובה"

מיועד למי שסיימה אחת או כמה מתכניות אמא חטובה, ומרגישה שיכולה להמשיך עצמאית, אך עדיין זקוקה לקצת מוטיבציה מהצד

מיועד למי שסיימה אחת או כמה מתכניות אמא חטובה, ומרגישה שיכולה להמשיך עצמאית, אך עדיין זקוקה לקצת מוטיבציה מהצד

השותפים שלנו